Norsk
English

Annlaug Stensland

Spesialist i ortodonti

Tilhørende klinikk

Oris  Dental Hinna Park

STUDERTE ved Odontologisk Fakultet, Universitetet i Bergen,
uteksaminert i 1980

SPESIALISERING ved Odontologisk Fakultet, Universitetet i Bergen,
uteksaminert i 1984

DET BESTE med jobben er absolutt alt. Jo større avvik, desto kjekkere er det å behandle pasientene.

JEG TRIVES GODT når jeg kan utføre voksenbehandlinger og interdisiplinært samarbeid, noe det har blitt mer og mer av de siste årene.