Norsk
English

Anchored by knowledge, driven by passion

Bransjen vår er i konstant utvikling, det samme gjelder pasientenes forventninger til oss som tannhelsepersonell og tjenestetilbydere. Kontinuerlig kompetanseheving og jevnlig inspirasjon bidrar til å heve standarden i alle ledd. Oris Academy tilbyr derfor videreutvikling både digitalt og fysisk for alle i tannhelseteamet.

Kan vi bistå deg med et konkret case?

Ønsker du å diskutere kliniske problemstillinger eller behandlingsplaner? Spesialistene i Oris Dental og Academy sparrer gjerne eller hjelper deg med pasientene dine når du trenger det.

Få mer informasjon om henvisning her

Bli en del av Oris Dental

Er du en fag-nerd eller eier som ønsker enda mer tid til eller fokus på fag?

Ledige stillinger for tannhelsepersonell

Informasjon til deg som eier praksis

Kurs fra A til Å

Å lykkes på- og med klinikk krever ikke bare odontologisk kompetanse. I Oris Academy tilbyr vi kurs i bredden av det arbeidshverdagen består av.

Fagdebatter og case-presentasjoner

Fullstendig konsensus er ikke en selvfølge fra første dag når beste praksis skal etableres ved faglig innovasjon. Oris Academy fasiliterer for debatter som styrker profesjonen vår, samt tar pulsen på status quo via case-presentasjoner og framlegging av forskningsresultater.

Hands-on undervisning 

Øvelse gjør mester. Våre spesialister og partnere guider deg steg for steg i praktisk trening innen alle odontologiske fagfelt, gjør deg trygg på kliniske teknikker og riktig bruk av utstyr for trygg utførelse på klinikk.

Aktuelt

Vi mener at god delingskultur bidrar til en trygg, transparent og effektiv fremtid innen tannhelse.

Hils på vinnerne av vår stand-konkurranse på Midt-Norgemøtet

Vi takker for vel gjennomført Midt-Norgemøte, og ønsker samtidig å gratulere vinnerne av vår stand-konkurranse: Maren og Silje

Les mer

Vi startet 2024 med 50 kurs. Mange er gjennomført, og vi fyller fortløpende på med nye kurs.

Sjekk ut hjemmesiden. Kanskje er kurset du gikk glipp av i mars, satt opp på nytt. Her er selvsagt noe for hele tannhelseteamet!

Les mer

Hils på vinnerne av vår stand-konkurranse på Nordental

Vi takker for vel gjennomført landsmøte, og ønsker samtidig å gratulere vinnerne av vår stand-konkurranse: Emilie og Silje.

Les mer