Norsk
English

Vår historie

Da Oris Dental ble lansert i 2016, var det av tannleger, med tannleger - for pasientene. En sterk motivasjon bak etableringen av tannhelsekjeden var å frigjøre tid til fokus på faglig utvikling og videreutdanning for hele tannhelseteamet. Dette skulle sikre en spennende og meningsfull arbeidshverdag, i tillegg til å være optimalisert for å kunne tilby kundene og pasientene førsteklasses tannbehandlinger i tråd med deres behov.

Oris Academy var vår grunnpilar for å sette kompetanseheving i system. Først kun for våre egne medarbeidere, siden også for eksterne aktører og partnere. I dag er vi landets største private fagmiljø innen tannhelse med kurstilbud både fysisk og digitalt. Oris Academy er en essensiell del av DNA-et til Oris Dental.

Vår visjon

Oris Academy skal bidra til å heve den faglige standarden i tannhelsebransjen ved å kurse, promotere, inspirere og fasilitere for faglig utvikling.

Våre verdier

Kompromissløs lidenskap for fag

Eksistensgrunnlaget vårt er faglig lidenskap på grensen til besettelse. Lidenskap for å muliggjøre beste praksis både som enkeltindivider, lagspillere på klinikk og i tannhelsebransjen som helhet.

Dedikert nysgjerrighet og faglig integritet

I Oris Academy leser vi ordet “nerd” som en hedersbetegnelse. Vår hensikt er å undersøke, faglig forankre og undervise i mulighetsrommet som stadig utvides rundt oss. Vi tror barrierer er til for å brytes, men setter alltid pasientsikkerheten først.

Raus kunnskapsdeling for alle fagfunksjoner

Gjennom Academy skal alle fagfunksjoner i tannhelseteamet få muligheten til å videreutvikle ferdigheter, delta i faglige diskusjoner og finne inspirasjon. Internt som eksternt og fysisk som digitalt. Sammen sikrer vi en bransje til etterfølgelse.

Har du en idè?

For å sikre at vi leverer et tilbud som engasjerer, vil vi gjerne høre fra deg. Har du tilbakemeldinger på eksisterende kurs eller ideer til tematikk vi bør fokusere på? Send en mail til academy@orisdental.no eller ta kontakt med en av oss i Academy Advisory Board.

Våre samarbeidspartnere