Norsk
English

Armin Selimovic

Spesialist i periodonti

Tilhørende klinikk(er):
Oris Dental Ryfylke
, Oris Dental Sandnes

Utdanning
Cand odont 2007, Universitet i Bergen Spesialist i periodonti

Tidligere arbeidserfaring
2007 – 2009 Offentlig tannhelsetjeneste, Rogaland
2009 – 2015 Privat praksis, Hundvåg
2015 – Oris Dental –
2018-2022 Instruktør tannlege, Odontologen, Universitet i Bergen