Norsk
English

Caspar Wohlfahrt

Spesialist i periodonti, Bjerke Tannmedisin, Oslo

Wohlfahrt har en deltidsstilling som førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, Institutt for klinisk odontologi, med fokus på postdoktorarbeidet på behandling av peri-implantat sykdom. Videre driver han privat praksis som periodontist, og er en mye brukt foreleser for tannleger på tannimplantater. Wohlfahrt er patentinnehaver av produktet TiBrush™, markedsført av Straumann., samt oppfinneren av Labrida BioClean®.