Norsk
English

Cathrine Åsvang Karlsen

Tilhørende klinikk
Oris Dental Ryen

Utdannelse
Cand. odont Odontologisk fakultet, Universitetet i Bergen
2016-2019 – Cand. spes. Oral Protetikk
2020-2022 – Ansvarshavende i protetikk

Arbeidserfaring
2010-2019 – Privat praksis Bergen
2019-2022 – Ryentannlegene
2021-2022 – Festningen tannklinikk

Annet
MNTF