Norsk
English

Christian Schriwer

Spesialist i oral protetikk

Tilhørende klinikk: Oris Dental Tårnplassen

Utdannelse
Cand.odont, Universitet i Bergen, 2004
Spesialist i oral protetikk, Universitet i Bergen, 2016
PhD, Universitet i Bergen, 2019

Arbeidserfaring
2004-2023 Privat praksis
2013-2016 Instruktørtannlege, Universitet i Bergen
2019- d.d. Førsteamanuensis, Seksjon for oral protetikk, Universitet i Bergen