Norsk
English

Gaute Lyngstad

Spesialist i oral kirurgi og oral medisin

  • Uteksaminert cand.odont ved UiO 2004
  • Tillatelse til bruk av lystgass-sedasjon. Kurs UiO 2004
  • Offentlig tannhelsetjeneste Indre Namdal 2004-06
  • Universitetsstipendiat ved seksjon for odontologisk sykehusodontologi, OUS Ullevål. Forskningsfelt: Medikamentell behandling av postoperative smerter etter kirurgisk fjerning av visdomstenner
  • Assistenttannlege i privatpraksis, deltid 2006-12
  • Spesialist i oral kirurgi og oral medisin ved Universitetet i Oslo i 2016