Norsk
English

Gry Karina Kjølle

Tilhørende  klinikk(er): Oris Dental Hamar, Oris Dental Moelv

Cand odont, UiO, 1994

UiO, 2013

Jobber ved Det odontologiske fakultet, avdeling for oral kirurgi og oral medisin