Norsk
English

Hauk Øyri

Spesialist i oral kirurgi og oral medisin

Hauk Øyri ble uteksaminert tannlege (DDS) fra Universitetet i Oslo i 2007. Han fullførte sin 5-årige spesialistutdanning i oral kirurgi og oral medisin (OMS) ved Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus i 2014. Hauk har vært med i Oris Dental siden starten i 2016, og er nå leder av Oris Academy.

Hauk har bred erfaring innen oral kirurgi og implantatbehandling, og han arbeider utelukkende med dette ved flere av Oris Dentals klinikker på Østlandet og i Nord-Norge. Han har i over 10 år også hatt omfattende kurs- og foredragsvirksomhet i Norden, hovedsakelig innen implantatkirurgi og benoppbygging. Gjennom Oris Academy bidrar Hauk til videreutvikling av kurstilbud og etterutdanning for tannhelsepersonell, klinisk forskning og klinisk kvalitetsarbeid i Oris Dental.

Hauk har en bistilling ved Universitetet i Oslo med klinisk undervisning  for tannleger under spesialisering i oral kirurgi og oral medisin. Han har  drevet forskning på komplikasjoner etter visdomstannskirurgi og har flere vitenskapelige  publikasjoner om emnet. Hauk er for tiden i sluttfasen av et  doktorgradsprosjekt (phd) om samme tema.