Norsk
English

Inge Slette

Spesialist i ortodonti

Tilhørende klinikk(er)
Oris Dental Hamar, Oris Dental Lillehammer Tannregulering

Utdanning
Cand odont, UiO, 1995
Spesialist i kjeveortopedi, Universitetet i Bergen

Medlem av
MNTF – Medlem av Den norske tannlegeforening
MNKF – Medlem av Norsk kjeveortopedisk forening