Norsk
English

Jan Ove Øen

Spesialist i ortodonti

Tilhørende klinikk

Oris  Dental Stord Leirvik

Utdanning

  • Cand odont, Odontologisk fakultet, Universitetet i Bergen, 1974
  • Spesialist i periodonti, Odontologisk fakultet, Universitetet i Bergen, 1981
  • Spesialist i kjeveortopedi, Odonotologisk fakultet, Universitetet i Bergen, 1990

Annet

  • MNTF – Medlem av Den norske Tannlegeforeningen
  • MNKF – Medlem av Den norske Kjeveortopedisk Forening