Norsk
English

Johanna Berstad

Spesialist i oral kirurgi og oral medisin

Tilhørende klinikk(er)
Oris Dental Oralkirurgisk klinikk
, Oris Dental Raufoss

Utdanning
Spesialist i oral kirurgi og oral medisin.

Studerte ved Odontologisk Fakultet Universitetet i Oslo. Uteksaminert i 1993.

Spesialisering ved Odontologisk Fakultet Universitetet i Oslo i 2006.

Arbeidserfaring
Jobber også ved Oslo Universitetssykehus, Kjevekirurgisk avdeling Rikshospitalet, Oslo.