Norsk
English

John Tore Mellingen

Tilhørende  klinikk: Oris Dental Tårnplassen

Utdannelse
Cand odont, Odontologisk Fakultet, Universitet i Bergen, 1982
Spesialist i periodonti, Odontologisk Fakultet i Bergen, 1987

Arbeidserfaring
1982-1983 Militærtannlege, Sjøkrigskolen i Bergen
1983-1986 Privat praksis, 20% stilling, Bergen
1986-1996 Allmenn-/spesialistpraksis
1983- Ansatt UiB avd Periodonti, instruktør-/spesialisttannlege 25% stilling. Klinisk undervisning av studenter/forelesninger
1987-2023 Egen privatklinikk
2023-d.d. Oris Dental Tårnplassen