Norsk
English

Kasper Dahl Kristensen

Head of Clinical Research

Spesialist i kjeveortopedi Kasper Dahl Kristensen er utdannet tannlege (2006), PhD (2010) og spesialist i kjeveortopedi (2013) fra Aarhus Universitet i Danmark. Kasper har jobbet som kjeveortoped hos Oris Dental på Madla i Stavanger siden 2015. Han har også stilling som foreleser, forskningsveileder og klinisk instruktør innen kjeveortopedi ved Universitetet i Aarhus. Videre holder han internasjonale foredrag om bruk av alignere og pasientsentrerte kjeveortopediske behandlinger i Skandinavia og resten av Europa. I Oris Academy er Kasper medlem av rådgivende utvalg (advisory board) og innehar stillingen som Head of Clinical Research. Her gir han bistand til  forskningsprosjekter for tannleger ved Oris Dental.