Norsk
English

Kristian Lind

Spesialist i periodonti

Tannlege Kristian Lind uteksaminert med sin DDS fra Poznan University of Medical Sciences  i 2010. Etter dette jobbet han som tannlege og klinikkeier på Sørlandet frem til 2015. Han og sin familie flyttet da til Bergen. Fra da var Kristian  tilknyttet Universtitet i Bergen som instruktørtannlege og siden  spesialistkandidat. Dette drev han med frem til 2021 da han fullførte sin  spesialisering i periodonti. Etter videreutdannelsen har Kristian fortsatt  med akademia og publisert flere vitenskapelige artikler. Han har også holdt  foredrag innen mukogingival kirurgi og peri-implanitt. Kristian jobber daglig  ved flere Oris klinikker i Bergen som spesialist i periodonti.