Norsk
English

Lena Johansen

Spesialist i oral protetikk

  • Tannlege
  • Spesialist i protetikk
  • privat praksis og ansatt i TKVest kompetansesenter MNTF