Norsk
English

Lisa Gjøvik Andresen

Spesialist i periodonti

Tilhørende klinikk(er)
Oris Dental Hamar

Utdanning
MNTF Spesialist i Periodonti, mucogingival kirurgi og implantatbehandling ved Odontologisk Fakultet, UiO