Norsk
English

Margrete Smeby-Lerstad

Spesialist i oral protetikk

Tilhørende klinikk(er)
Oris Dental Ryfylke, Oris Dental Sandnes

Tannlege
– Cand odont 2006, Universitetet i Bergen

Arbeidserfaring
– Privat praksis 2006-2016
– Oris Dental 2016 –
– Universitetet i Bergen 2018 – 2021

Spesialitet
– Spesialistutdanning i protetikk 2022, Universitetet i Bergen Annet:
– Godkjent av helsedirektoratet til å utføre implantatprotetikk ved trygdefinansiert behandling