Norsk
English

Marianne Brøndum Vangsnes

Spesialist i oral protetikk

  • Cand.odont, UiO, 1999
  • Spesialist i oral protetikk, UiO 2015
  • NTF-medlem av Den norske tannlegeforening
  • NFOP-medlem av Norsk forening for oral protetikk