Norsk
English

Martin Stage

Spesialist i ortodonti

Tilhørende klinikk

Oris  Dental Martin Stage

Utdanning og arbeidspraksis

  • Odontogi, universitetet i Bergen, uteksaminert 1989
  • Spesialistutdannelse, University of Hamburg, uteksaminert 1995
  • Overlege ved University of Munich, department of Orthodontics, 1996 – 1997
  • Privatpraksis 1997 –