Norsk
English

Olav Inge Larsen

Spesialist i periodonti

Ferdig utdannet 2006: Privat praksis - til dags dato.

Spesialistutdanning periodonti 2013-2016.

Kurs implantatprotetikk.