Norsk
English

Sigurd Svalestad

Tannlege og lege

Svalestad er utdannet tannlege fra Universitetet i Bergen i 1998 og lege fra samme universitet i 2006. Han har mange års klinisk erfaring som privatpraktiserende tannlege ved flere tannlegepraksiser. Blant annet jobbet han en periode på Oris Dental Madla (daværende Tannlegesenteret Madlagården) i forkant av 2 kontingenter i Afghanistan som tannlege for de norske og allierte ISAF-styrkene. Han har også lang erfaring som lege både ved Stavanger Universitetssykehus og Haukeland Universitetssykehus. I 2015 ble han spesialist i medisinsk radiologi. For tiden er han sjef for Forsvarets tannhelsetjeneste, overlege ved nevroradiologisk avdeling Haukeland Universitetssykehus og konsulent for Aleris Røntgen. Svalestad holder jevnlig kurs i lokalanestesi for tannpleiere og tannhelsesekretærer over hele landet. Han har holdt dette kurset for deltakere fra Oris Dental siden 2018