Norsk
English

Stefan Hauptig

Overlege, spesialist i anestesiologi

Overlege anestesi, spesialist siden 2005. Utdannet i Linköping med turnus i Jönköping, Sverige. Arbeidet på Ullevål med postoperativvård, hjertekirurgi og annen anestesi 2005-08. Private klinikker fra 2008 – 2021 inkludert plastikk-, rygg-, nakke-, ortopedisk- og gastrokirurgisk virksomhet. Anestesioverlege på Akershus Universitetssykehus siden 2021