Norsk
English

Alltid oppdatert via Oris Academy

Gjennom Oris Academy har vi som mål å til enhver tid kunne tilby verdifulle, fremtidsrettede og inspirerende kurs for hele tannhelseteamet, derfor jobber vi kontinuerlig med videreutvikling av kurstilbudet vårt. Verdien “alltid oppdatert” skal være like betegnende for oss som tilbyder, som for hva hver enkelt opplever ved deltakelse på kursene våre.

Kursene vi beslutter å ha som base hver sesong trykkes både i vår fysiske kurskatalog og publiseres på disse sidene i Q4 hvert år. Basert på løpende innspill og ønsker tilføyer vi også aktuelle kurs og webinarer gjennom året, så følg gjerne med.

Tilhører du en klinikk utenfor Oris Dental og ønsker å få kurskatalogen tilsendt fysisk? Send en e-post til academy@orisdental.no.

Våre kursholdere

I Oris Dental er vi så heldige å ha en skattekiste av dyktige, engasjerte kursholdere. Alt fra spesialister, allmenntannleger, tannpleiere og sekretærer, til tekniske eksperter på eksempelvis Opus. Partnerne våre er også rause med å dele av sin ekspertise på gjeldende trender og teknikker.

Vi vil gjerne høre fra deg

For oss er det viktig å ha pulsen på hvilken kompetanse både medarbeidere i Oris Dental og øvrige fagnerder til enhver tid ønsker å tilegne seg. Vi vil gjerne høre fra deg, send en e-post med innspill og ønsker til academy@orisdental.no.