Norsk
English

Implantatprotetikk - veien videre (22/11) NY dato 23/11-24

Kursholder (e)

Pia Selmer-Hansen

Spesialist i oral protetikk, Oris Dental Raufoss og Hamar

Les mer

Eva Gustumhaugen

Spesialist i oral protetikk, Oris Dental Galleri Oslo

Les mer

Oris Academy inviterer deg til kurs i Oslo

Målgruppe: Tannleger
Tid og sted: Ny dato 23/11-24 kl. 09.00-16.00, Plandent, Østensjøveien 27, Oslo (endret fra 22/11)
Kursholdere: Pia Selmer-Hansen, spesialist i protetikk,Eva Gustumhaugen, spesialist i protetikk
Kursavgift: Kr. 5.000. Tannleger i Oris Dental kr. 3.500
Påmelding: Trykk protetikk

Kursinformasjon:

Målgruppen er tannleger som allerede har utført noeimplantatprotetikk og som ønsker å utvide verktøykassa med tanke på behandlingsplanlegging,valg av implantatkomponenter, materialer og digitale hjelpemidler.

Vi vil i tillegg fokusere på hvordan man kan oppnå et bestmulig resultat med implantater i estetisk sone.

• Behandlingsplanlegging
• Valg av komponenter, materialer og fremstillingsmetode
• Implantat i estetisk sone

Program:

Fra 08.30 Registrering, kaffe, besøk på stand
09.00 - 10.00 Behandlingsplanlegging. Analoge og digitale verktøy. Kasuistikker
10.00 - 10.30 Kaffepause, besøk på stand
10.30 - 12.00 Kasus (delkasus og helkjevekasus) komponentseleksjon ogmateriallære
12.00 - 13.00 Lunsj, besøk på stand
13.00 - 14.00 Implantater i estetisk sone
14.00 - 14.30 Kaffepause, besøk på stand
14.30 - 16.00 Komplikasjoner • Direkte belastning • Nyere verktøy • Kliniskpraksis

Kalibreringsmøte i periodonti - Perio med Olav, 25/6-24

Vi ønsker å danne et samarbeidsnettverk for periodontal behandling av pasienter innen Oris-klinikkene i Midt-Norge

Les mer

Sekretærens rolle under kirurgisk oppdekking, 21/11-24 Sandefjord

Målgruppen er sekretærer som ønsker å oppdatere og forbedre sine ferdigheter innen kirurgisk oppdekking.

Les mer

Sekretærens rolle under kirurgisk oppdekking, 20/11-24 Fredrikstad

Målgruppen er sekretærer som ønsker å oppdatere og forbedre sine ferdigheter innen kirurgisk oppdekking.

Les mer

Sekretærens rolle under kirurgisk oppdekking, 5/9-24, Tromsø

Målgruppen er sekretærer som ønsker å oppdatere og forbedre sine ferdigheter innen kirurgisk oppdekking.

Les mer