Norsk
English

Dagfinn Nilsen

Tilhørende klinikk(er)

Oris Dental Oralkirurgisk klinikk

Utdanning

Odontologisk Fakultet, Universitetet i Oslo
Uteksaminert 1979

Spesialisering

Kjevekirurgisk avdeling, Nordland Sentralsykehus Bodø, Odontologisk Fakultet, Universitetet i Bergen og Kjevekirurgisk avdeling, Haukeland Sykehus
Godkjent spesialist 1985