Norsk
English

Dagfinn Nilsen

Spesialist i oral kirurgi og oral medisin

Tilhørende klinikk(er)

Oris Dental Oralkirurgisk klinikk

STUDERTE ved Odontologisk Fakultet, Universitetet i Oslo
Uteksaminert 1979

SPESIALISERING ved Kjevekirurgisk avdeling, Nordland Sentralsykehus Bodø, Odontologisk Fakultet, Universitetet i Bergen og Kjevekirurgisk avdeling, Haukeland Sykehus
Godkjent spesialist 1985

DET BESTE med jobben er et utfordrende fag i stadig utvikling, hyggelige pasienter og engasjerte medarbeidere

JEG TRIVES GODT med oppgaver i skjæringspunktet mellom medisin og kirurgisk håndverk. Og - jeg trives godt ute i vår flotte natur!