Norsk
English

Hauk Øyri

Spesialist i oral kirurgi og oral medisin

Hauk Øyri ble uteksaminert tannlege (DDS) fra Universitetet i Oslo i 2007. Han fullførte sin 5-årige spesialistutdanning i oral kirurgi og oral medisin (OMS) ved Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus i 2014. Hauk har vært med i Oris Dental siden starten i 2016, og er nå leder av Oris Academy og Advisory Board.